مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Reseller 1 - Storage in GBs: 2
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Reseller 2 - Storage in GBs: 3
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Reseller 3 - Storage in GBs: 4
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Reseller 4 - Storage in GBs: 5
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Reseller 5 - Storage in GBs: 6
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Reseller 6 - Storage in GBs: 10
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Starter Reseller - Storage in GBs: 1
Data Transfer: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
FTP Access: YES
Frontpage ext: YES
PHP: YES
CGI: YES
CPanel: YES
Setup Fee: Free

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.40.250) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution